Vesihuolto

Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan omat nettisivut:

https://mantlahdenvesiok.fi/


MÄNTLAHDEN VESIHUOLTO-        TIEDOTE

OSUUSKUNTA                                Marraskuu 2018

Hallituksen kokoonpano toimikauden 2018 loppuun

Puheenjohtaja: Suntio, Raine puh. 044 090 7302 e-mail: suntio.raine@gmail.com

Varapuheenjohtaja: Järviö, Pentti puh. 040 532 5500, e-mail: pena.jarvio@gmail.com

Jäsenet:

Arola, Mika puh. 044 7022 111 e-mail: mika.arola@kotka.fi

Lommi, Ossi puh. 040 510 6753 e-mail:ossi.lommi@gmail.com

Rytkölä, Pekka puh. 050 960 0568 e-mail: pekkataatto@gmail.com 

Varajäsenet: Korpela, Tapani puh 050 328 0661 e-mail tapani.korpela@gmail.com

Tepponen, Hannu puh 050 529 8373 e-mail: tepponenh@gmail.com

Miettinen, Marjatta puh. 0400 678 012 e-mail: miettinen.marjatta@gmail.com (sihteeri)

Omatoimiset huoltotoimenpiteet

Hallitus kiinnittää jälleen omatoimisina pumppukaivon hoito-ohjeina seuraavaa:

• tärkeää pumppaamon ja kiinteistöviemärin omatoimisessa hoitamisessa on, että VETTÄ lasketaan riittävästi putkeen. Kun kiinteistön käyttämisessä on taukoja, on tärkeää huuhdella viemäriosuus ennen ja jälkeen käyttökatkoa vesijohtovedellä niin kauan että pumppukaivo käynnistyy. Lisäksi on muistettava, että viemäriin ei saa päästää rasvaa missään muodossa.

• Talven varalle pumppaamo tulee eristää jäätymisen estämiseksi. Eristämisen voi tehdä joko rakentamalla pumppukaivon suojaksi ”kopin” tai peittämällä sen pressulla. Lisäksi kansi on syytä eristää sisältä finfoam levyllä. Pumppukaivon päältä ei saa poistaa lunta.

• Vesipostin säätymisen estää sen sulkeminen huolellisesti eli lukituskammen kiertäminen pohjaan asti.

Liittymismaksut Hallitus päätti 2.9.2018 ja 14.10.2018, että vesi- ja viemärijärjestelmien sekä vesipostien liittymismaksut ovat seuraavat Vesi - ja viemärijärjestelmään sekä vesipostiin liittyvän kiinteistönomistajan on täytettävä seuraavat liittymisen ehdot:

• kiinteistönomistajan tulee olla osuuskunnan jäsen. Jäsenyyttä anotaan osuuskunnan hallitukselta • kiinteistönomistajan tulee saada liittymiseen ja rakentamiseen hallituksen lupa

• liittyä voi vain nykyiseen runkoverkkoon ja

• liittyminen edellyttää liittymismaksun maksamista. Kiinteistönomistaja maksaa liittymismaksun lisäksi rakentamiskustannukset runkoputkesta omaan kiinteistöönsä, pumppaamon ja vesimittarin sekä tarvittavat asennustyöt. Liittymismaksujen suuruudet Vesi- ja viemärijärjestelmä: - 4 000 euroa (+ 24 % alv = 960,00 euroa, yhteensä 4 960,00 euroa) mikäli kiinteistönomistaja liittyy valmiiseen järjestelmään ja - 3 000 euroa (+ 24 % = 720,00 euroa, yhteensä 3 720,00 euroa), mikäli kiinteistönomistaja hoitaa pumppukaivon ja putkien rakentamisen sekä mittarin hankinnan ja asentamisen. Yksinomaan vesi -tai viemärijärjestelmä: - 2 200 euroa (+24 % alv = 528,00 euroa, yhteensä 2 728,00 euroa). Vesiposti: - 2 000 euroa (+ 24 % alv = 480,00 euroa, yhteensä 2 480,00 euroa). Vuoden 2019 alusta alkaen uusien vesipostien on oltava vesimittarilla varustettuja ja mikäli tänä vuonna vesimittari uusitaan, uuden vesipostin on oltava mittarillinen. Todettakoon, että liittymismaksut maksetaan ainoastaan Mäntlahden vesihuolto - osuuskunnalle. Haminan Vesi tee enää uusia liittymisopimuksia. Ensi vuoden alusta uudet liittyjät maksavat liittymismaksuista myös arvonlisäveron (24 %). Haminan vesiliikelaitosjoh

Haminan vesiliikelaitosjohtokunta on päättänyt, että Haminan Veden ja kaikkien vesihuolto-osuuskuntien vastuurajoja muutetaan. Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous 22.4.2018 päätti valtuuttaa hallituksen neuvottelemaan Haminan Veden kanssa ja huolehtimaan päätöksen aiheuttamien toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Sopimusneuvottelut ovat edenneet suunnitellusti ja muutos astuu voimaan ensi vuoden alusta. Haminan Vesi tiedottaa jäsenistölle siirtymästä. Jäsenistön sopimukset Haminan Veden kanssa siirtyvät Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnalle suoraan, joten irtisanomisia ja uusia sopimuksia ei tehdä. Käytännön toimenpiteinä osuuskunnalle siirtyy jäsenistön tiedot Haminan Vedeltä ja osuuskunta aloittaa eri tehtävien hoitamisen vuoden alusta, mm. veden ja jäteveden laskutuksen. On todennäköistä, että jäsenistön tiedoissa, esim. nimissä, liittymien tiedoissa on eroavaisuuksia, joten osuuskunta joutuu pyytämään lisäselvityksiä ja tarkennuksia jäsenistöltä kevään aikana. Osuuskunnan säännöt on ikään tarkistettava ja uusitut säännöt tämän hetken suunnitelmien mukaan tulevat kevään varsinaisen kokouksen hyväksyttäväksi

Kotisivut Vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päättänyt, että osuuskunnalle suunnitellaan omat kotisivut. Osuuskunnan tehtävät muuttuvat oleellisesti vuoden 2019 alusta ja tiedottamista on tehostettava sekä uusittujen kotisivujen avulla olisi mahdollista hoitaa joustavasti erilaisia tehtäviä.Tiedote_marraskuu_kotisivuille.pdf