Mäntlahden kyläkirja


Toimituskunta (+ vastuualueet) 

Matti Seppälä pj. p. 040-5319485 matti.seppala@hel.fi

Pentti Järviö (vanhempi ja sotahistoria)

Risto Muurman (seuratoiminta, sivistystyö)

Jouko Sahala (elinkeinot)

Pertti Seppälä

Ilpo Tiilikka (valokuvat, kartat)


Mäntlahden kyläkirjaprojekti

Mäntlahdella on monivuosisatainen historia vanhan Museontien varrella. Vanha tie on tuonut kulkijansa ja valitettavasti myös sotaisat joukot. Vuonna 1742 tapahtui ns. Mäntlahden murros, jonka seurauksena Vanha Suomi liitettiin Venäjään. Merkityksensä on ollut myös lähisaaristolla ja vanhalla rannikkoväylällä, joka Mäntlahden kohdalla on lähellä Museotietä. 

Mäntlahden historiaa ovat tallentaneet Erkki Ala-Könni 1960-luvulla ja Pekka Virolainen 1980luvulla. Mäntlahden kylälehdissä Rannanpojat Raikaa ja Rannantaikaa on esitelty kylähistoriaa. Mäntlahden vanhasta kansakoulusta on kirjoitettu muistelmateos. Näiden lisäksi on lukuisa määrä pieniä historian murusia, mutta Mäntlahden kylän historiateos on puuttunut.

Mäntlahden kyläkirjan aikaansaamiseksi on koottu työryhmä, historian toimituskunta, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2009 alussa. Toimituskunta on pitänyt kokouksia 3 – 4 vuodessa.


Kyläkirja

projektin tilanne  – kesäkuussa 2018

Kesäkuuhun mennessä toimituskunnalla on lukumääräisesti noin 60 kpl:een haastatteluaineisto, josta yli 45 on litteroitu. Osaa haastateltavia on jututettu useampaan kertaan. 

Haastatteluja pitää vielä tehdä:

a. mäntlahtijuurisesti

b. tarkistaa asioita jo ennestään haastatelluilta ja

c. haastatella kylän ulkopuolista väkeä mm. Upseeri- ja Aliupseerikylässä 1940-1950-luvuilla asuneita sekä myöhemmin alueella kesiä viettänyttä väkeä.

Lisäksi toisen maailmansodan aikana ulkosaarista tulleiden siirtolaisten muisteloita tarvitaan lisää. Haastattelun lisäksi on tutkittu vanhoja Sanomalehtia (sanomalehtiarkisto), sotapäiväkirjoja sekä mm. Mäntlahden koulun historiaa. 

Haastatteluiden lomaan tulevan kyläkirjan osa-alueiden tekstejä kirjoitetaan.

Kyläkirja valmistunee vuosina 2020

 


Kyläkirjaprojekti on ollut kyläyhteisön tutkimista. Haastatelluista useimmilla ovat sukujuuret Mäntlahdessa, mutta monen haastellun näkökulma ulkopuolisempi. Haastateltava on mahdollisesti opiskellut Mäntlahden koulussa, asunut Upseerikylässä, urheillut Rannanpoikien kanssa, ollut kesäasukkaana, pitänyt venettään Kylänrannassa tai tanssinut lavalla. Jokaisen haastattelun tarina on valottanut omalla subjektiivisella tavalla kylän ja sen ihmisten elämää. Jokainen tarina on tärkeä.

Toimituskunta on haastatellut isohkon joukon väkeä, mutta edelleen kaipaamme tietoa, etenkin 1910- 1920-luvuilta sekä toisen maailmansodan ajasta.  Jos sinulla, sukulaisellasi tai naapurillasi on tarinoita, valokuvia, tiluskarttoja Mäntlahdesta, niin otamme ne mielihyvin vastaan.

Hyvä entinen tai nykyinen mäntlahtelainen, kesä-asukas, saarelainen tai naapurikyläläinen, saata Mäntlahti - tietosi ja - muistosi meille. Mikään tieto ei vähäpätöistä, sillä palapelistämme puuttuu paljon ratkaisevia palasia.


Vastaavanlaisia kuvia kuin alla - toimituskunta kaipaa.

(Kuvat suurempana klikkaamalla kuvaa tai otsikkoa)

pertti_kaupan_rappusilla_-_pieni.jpg

Pertti Seppälä Mäntlahden Osuuskaupan rappusilla 

 

koulun_oppilaat__pieni.jpg

Mäntlahden koulun oppilaita ja henkilökuntaa 40- luvun lopulla

 

ford__pieni.jpg

Paavo Seppälän Ford 40- luvulla

 

haitaristi__pieni.jpg

Nuori haitaristi

 

vene__pieni.jpg

Pihljertan veistämä vene 40- luvulla

 

telttaretkella_saaristossa__pieni.jpg

Telttaretkellä saaristossa