Kalastus

Pyydyksiin on merkittävä selkeästi, yhteystiedot: Nimi ja yhteystiedot (= Osoite ja puhelinnumero)

Pyydysten merkitseminen OHJE 

Uusi kalastuslaki 2016 avautuu tästä


Mäntlahden osakaskunta

Kalastuksen valvonta Otto Kriktilä p. 040 831 8265

Kalastusmaksut      2017     Fishings fees

Osakaskunnan jäsenille                                           Land owners

Verkko                                      3,00 €                       Fish net

Katiska                                      3,00 €                       Fish trap

Hauenkoukut 5 kpl               5,00 €                       Pike hood, 5 pcs

Isorysä                                      15,00 €                     Fyke, big

Pienirysä                                  7,00 €                       Fyke, small

Atrain                                        7,00 €                       Trident

Pitkäsiima                               7,00 €                       Longline

Virveli (tai 2 uistinta)          10,00 €                     Spinning rod (2 lures)

 

Osakaskunnan ulkopuolisille                            Non owners

Osakaskunnan ulkopuolisten ja lomalaisten kalastusluvan hinta on 15 €. Lupa sisältää kolme verkkoa enintään 90 metriä ja korkeus enintään 3 metriä, sekä yhden katiskan. Lisämaksusta voi lunastaa virveliluvan hintaan 10 €.


Kalastusluvat tulee maksaa Mäntlahden osakaskunnalle Etelä-Karjalan Säästöpankkiin  tilinumero   IBAN  FI30 4108 7020 0050 78.

 

___________________________________________________________________

Non land owners and holiday tourists  have to pay the fishing fee  of  15 €, including 3 fishing nets (max. 90 meters totally) and one fish trap. For extra charge of 10 € one may fish with spinning rod (incl. 2 lures).

The fishing fees shall be paid to bank account IBAN FI30 4108 7020 0050 78   the account holder Mäntlahti land owners.

 Luvat tulee maksaa Etelä-Karjalan säästöpankkiin.
Tilinumero: FI30 4108 7020 0050 78

Tämän lisäksi on oltava maksettuna kalastuksenhoitomaksu 24 € Maa- ja metsätalousministeriön tilille no: 166030-101496

Rauhoituspaikat: Kurunpohja, Reiviikinpohja, Nuotsaarenpohja ja Anttilan niemestä Vinnasen niemeen rajoittuva pohja.

Osakaskunnan alueella kalastettaessa on huomioitava Haminan kalastusalueen uudet kalojen alamitat ja verkkojen solmuvälit:

- Alamitta meritaimenella on 50 cm ja kuhalla 40 cm

- Pienin verkon solmuväli meritaimenta kalastettaessa on 60 mm, kuhaverkoissa 45 mm        ja vaellussiian pyynnissä 50 mm.

 

Pyydykset on merkittävä 40 cm korkeilla lipullisilla kohoilla, joissa on oltava kalastajan nimi.

Kalastusta valvotaan vuoden aikana ja merkitsemättömät pyydykset korjataan pois pyynnistä.

 

Kysymyksiin vastaavat ja lisätietoja antavat:

Eero Kriktilä 0400 419 992  sekä

Matti Seppälä  050 576 1257Kalastusmaksuina saadut tulot ovat kokonaisuudessaan käytetty kalaistutuksiin. Viimeisen 10 vuoden aikana kaloja on istutettu 15.000 € arvosta.