Osakaskunnan hoitokunta 2019

Puheenjohtaja                   Kalastuksen valvoja

Helge Seppälä                   Otto Kriktilä

0400-473369                     040 831 8265


Hoitokunta
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Helge Seppälä    puheenjohtaja Pentti Järviö
Heimo Rikkinen varapj. Eero Kriktilä
Mikko Lehto sihteeri & taloudenhoitaja Taisto Puustelli
Heikki Nopanen          Jouko Sahala
Matti Seppälä Ilpo Tiilikka